Tutkimuksen esittely, Hanna Rosti ja tutkimusryhmä


Olen Hanna Rosti, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Aloitin Taitan pikkugalagoiden (Paragalago sp.) tutkimuksen Keniassa 2019.

Tutkimus alkoi pikkugalagoiden löytymisestä elokuussa 2018. Tammikuussa 2019 selvisi, että myös Taitavuorilla elävä puutamaani (Dendrohyrax sp.) on oma lajinsa. Kolmas erittäin kiinnostava laji on pikkukorvagalago (Otolemur garnettii).

Ensimmäinen tutkimusjakso vuonna 2019 keskittyi näiden kolmen lajin akustiseen kommunikaatioon. Valmistumassa on kaksi artikkelia. Ensimmäinen artikkeli kuvaa lajien ääntelyä ja käyttäytymistä. Toinen artikkeli käsittelee vuoristometsän ääni-ikkunaa, miten eri lajit ovat sopeutuneet omille taajuuksilleen välttääkseen äänikilpailua.

Väitöskirjan ohjaajina toimivat Helsingin yliopiston professorit Jouko Rikkinen ja Petri Pellikka, sekä emeritusprofessori Simon Bearder Oxford Brookesin yliopistosta.

Avustajanani Taitavuorten metsissä toimii Benson Mwakachola.

Taitan tutkimusasema, joka on Helsingin yliopiston tutkimusasema, on toiminut tukikohtanani Keniassa. Asema on tukenut työtäni monin tavoin.

Tutkimus on ollut omarahoitteinen. Matkat, tutkimusvälineet, avustajan palkkaus ja muut kulut ovat tulleet kalliiksi.

Tutkimuksen tavoitteena on Taita pikkugalagon ja puutamaanin suojelu. Tämä edellyttää kahta asiaa.

  1. Lajeille on saatava virallinen lajistatus, jotta niiden uhanalaisuusluokitus voidaan tehdä. Tiedämme että lajit ovat äärimmäisen uhanalaisia, sillä niiden elinalue on enää noin kolme neliökilometriä. Virallinen tunnistaminen edistää huomattavasti suojelutoimenpiteitä.
  2. Tarvitaan uudelleenmetsitystä, jotta alkuperäismetsien alueet kasvavat. Suunnitelmat tähän uudelleenmetsitykseen on laatinut Helsingin yliopisto yhdessä Kenian Forest Servicen kanssa. Suunnitelmat ovat olleet valmiina jo vuosia. Vain rahoitus on puuttunut. Suunnitelmien mukaan uudelleenmetsitys aloitetaan Ngangaon metsän vuoren huippua ympäröivältä metsäpalon tuhoamalta alueelta. Alue soveltuu uudelleenmetsitykseen erinomaisesti, sillä se on aivan kiinni pikkugalagojen elinalueessa ja se on turvassa ihmisen aiheuttamalta häiriöltä.

Yhteystiedot: hanna.z.rosti(at)helsinki.fi

Categories:SuomeksiTags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.