Taitan pikkugalago


Taitan pikkugalago (Paragalago sp.) on äärimmäisen uhanalainen kädellinen. Lajia esiintyy ainoastaan kahdessa metsäsaarekkeessa, noin kolmen neliökilometrin alueella.

Taitan pikkugalago, kuvassa näkyvä puunrunko on vain noin 2-3 cm halkaisijaltaan. Eläin painaa vain noin 80-140 grammaa.

Lajia ei ole virallisesti tunnistettu.

Taitan pikkugalagon havaitsivat ensimmäisen kerran Andrew Perkin, Simon Bearder, Thomas Butynski, Benny Bytebier, Bernard Agwanda vuonna 2002. Tässä linkki ensimmäiseen artikkeliin: The Taita Mountain Dwarf Galago Galagoides Sp: A New Primate for Kenya Artikkeli julkaistiin Journal of East African Natural History lehdessä.

Pikkugalagon tunnistuksella olisi kiire, sillä pikkugalago saattaa kuolla sukupuuttoon.

Tutkimusryhmämme kirjoittama, Oryxissa julkaistu uutinen, löytyy täältä. Taita mountain dwarf galago is extant in Taita Hills

Lajin tunnistaminen ja uhanalaisuus-statuksen saaminen edistäisi merkittävästi luonnonsuojelutyötä.

Lajien tunnistus pikkugalagoilla perustuu erityisesti äänteiden, morfologian ja DNA:n vertailuun.

Taitan pikkugalago kuulostaan Kenian rannikkopikkugalagolta (Paragalago cocos). Mutta koska lajit ovat olleet erillään toisistaan jo miljoonia vuosia, on mahdollista että ne eroavat muilla tavoilla.

Taitan pikkugalagon esiintyminen kaukana ja eristyneenä Kenian rannikkopikkugalagon alueista antaa sille jo Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden mukaan alalajin statuksen.

Taitan pikkugalago elää kahdessa suuremmassa jäljellä olevassa metsäsaarekkeessa. Nämä metsät ovat vuorten huipuilla 1400-1950 metrin korkeudessa.

Lajia tavataan vain alkuperäismetsien parhaimmin säilyneissä osissa.

Taitan pikkugalagon näkee useimmiten saalistamassa hyönteisiä. Ne hyppivät ketterästi pieneltä puunrungolta toiselle.

Vuorilla on usein öisin aika kylmä, ja Taitan pikkugalagolla onkin varsin vahva turkki muihin lämpimämmillä alueilla eläviin galagoihin verrattuna.

Väitöskirjatyöni tavoitteena on saada Taitan pikkugalago tunnistettua ja suojeltua.

Suojelu tarkoittaa erityisesti sen elinalueiden, alkuperäisten metsien suojelua ja uudelleenmetsitystä.

Categories:SuomeksiTags: ,

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.